Tellingud suurendavad efektiivsust ja tootlikkust

Kuidas tellingud suurendavad efektiivsust ja tootlikkust ehitusplatsidel. Tellingud. Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash
ADELANTE TELLINGUD OÜ.

Kuidas tellingud suurendavad efektiivsust ja tootlikkust ehitusplatsidel?

Tellingud suurendavad efektiivsust ja tootlikkust ehitusplatsidel kuna tegemist on hädavajalike tööriistadega ehitustöödel. Tellingute kasutamine võimaldab ligipääsu kõrgematele aladele, tagab turvalise töökeskkonna ning parandab tööde korraldamist ja ajakava. Selles artiklis uurime, kuidas täpselt tellingud suurendavad efektiivsust ja tootlikkust ehitusplatsidel.

Tellingute roll ehitusplatsidel: efektiivsuse ja tootlikkuse suurendamine

Üks peamine viis, kuidas tellingud parandavad efektiivsust, on see, et võimaldavad kiiremat ja hõlpsamat ligipääsu töökohale. Tellingud toimivad platvormina, mis võimaldab töötajatel jõuda kõrgematele aladele ilma keerukate redelite või keeruliste konstruktsioonideta. See aitab vähendada aega, mis kulub juurdepääsuks ja liikumiseks, ning võimaldab töötajatel keskenduda peamistele ehitustöödele. Kiirem ligipääs tähendab ka efektiivsemat tööaega ja paremat tootlikkust.

Lisaks sellele aitavad tellingud korraldada ehitustöid ja vähendada segadust ehitusplatsil. Tellingute kasutamine võimaldab eraldada erinevaid tööetappe, luua piirdeid ja juhtida töövoogu. See tähendab, et erinevad meeskonnad ja tööetapid saavad toimuda paralleelselt, ilma et nad segaksid üksteist. Näiteks võib üks meeskond tegeleda välisseintega, samal ajal kui teine meeskond viib läbi siseseinte paigaldust. See suurendab efektiivsust, vähendab seisuaega ja võimaldab tööde samaaegset läbiviimist.

Tellingud võimaldavad paremat töökorraldust ja logistikat

Tellingud võimaldavad ka paremat töökorraldust ja logistikat ehitusplatsil. Need võimaldavad hõlpsat ja turvalist materjalide transportimist kõrgustesse ning pakuvad mugavat ladustamisruumi. Tellingute abil saab töömaterjale ja -vahendeid hoida lähedal, mis vähendab aja- ja ressursikulu, mis kuluks materjalide ja tööriistade hankimiseks eemalt. Töövahendite mugav kättesaadavus aitab töötajatel olla produktiivsemad ja kiirendab tööprotsesse.

Lisaks sellele suurendavad tellingud tööde ohutust ehitusplatsidel. Tellingud pakuvad töötajatele stabiilset platvormi, millel liikuda ja töötada kõrgemates kohtades. Korralikult paigaldatud ja kinnitatud tellingud tagavad turvalise töökeskkonna ning vähendavad kukkumisohtu. Lisaks sellele võimaldavad tellingud töötajatel kasutada turvavarustust, nagu turvavööd ja kaitsepiirded, mis suurendavad töötajate ohutust ja vähendavad vigastuste riski.

Tellingute kasutamine ehitusplatsidel aitab ka aja ja ressursside haldamist. Tellingud on kiiresti paigaldatavad ja demonteeritavad, mis võimaldab tööde kulgu kiiresti kohandada vastavalt vajadustele. Samuti võimaldab tellingute kasutamine paremat ajakava planeerimist, kuna tööde erinevad etapid saab läbi viia paralleelselt. See suurendab ehitusprotsessi tõhusust ja võimaldab tööde tähtaegadest paremini kinni pidada.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes võib öelda, et tellingute kasutamine ehitusplatsidel on hädavajalik efektiivsuse ja tootlikkuse tagamiseks. Tellingud võimaldavad kiiremat ligipääsu, tööde paremat korraldust ja logistikat ning suurendavad tööohutust. Need aitavad optimeerida ajakava, ressursikasutust ning suurendavad töötajate produktiivsust. Seega on tellingud oluline investeering, mis parandab ehitusplatside tõhusust ja tagab edukate projektide elluviimise.

Loe rohkem: 

Tellingute püstitamine ja lammutamine

Tellingute kasutamine ehitus- või hooldustöödel

Layher ehitustellingud ja kasutusvaldkonnad

 

Vaata edasi: Tooted  |  Tellinguteenused  |  Vajate professionaalset abi? Võta meiega kohe ühendust: Kontakt

Kuidas tellingud suurendavad efektiivsust ja tootlikkust ehitusplatsidel. Tellingud. Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

Tellingute kasutamine ehitus- või hooldustöödel

Scaffolding. Photo by Tobias Nii Kwatei Quartey on Unsplash
ADELANTE TELLINGUD OÜ.

Levinud vead tellingute kasutamisel ja nende vältimine

Tellingute kasutamine ehitus- või hooldustöödel on tavaline praktika, kuna need võimaldavad ligipääsu kõrgematele aladele ning tagavad töötajatele turvalise platvormi. Tellingud on hindamatu tööriist, kuid nende ohutu ja tõhusa kasutamise tagamiseks on oluline vältida levinud vigu. Selles artiklis käsitleme mõningaid levinud vigu, mida tuleks tellingute kasutamisel vältida.

1. Ebaõige paigaldus:

Tellingute paigaldamine nõuab täpsust ja hoolikat lähenemist. Üks levinumaid vigu on tellingute ebastabiilsus või vale paigaldamine. Veenduge, et tellingud oleksid korrektselt kokku pandud vastavalt tootja juhistele ning et nad oleksid stabiilsed ja kindlalt kinnitatud. Valesti paigaldatud tellingud võivad olla ohtlikud töötajatele ja suurendada kukkumisohtu.

2. Vale kaalutlus kandevõime osas:

Tellingute kandevõime on oluline tegur nende ohutusel. Liigne koormus võib põhjustada tellingute kokkuvarisemist või nende struktuuri nõrgenemist. Enne tellingute kasutamist veenduge, et olete teadlik nende maksimaalsest kandevõimest ja ärge ületage seda. Arvestage nii töötajate kaalu kui ka tööriistade ja materjalide massi, et tagada tellingute ohutu kasutamine.

3. Puudulik hooldus:

Tellingute regulaarne hooldus on oluline nende tõhusa ja ohutu kasutamise tagamiseks. Sageli tehakse viga, jättes hoolduse tähelepanuta. Kontrollige regulaarselt tellinguid võimalike kahjustuste, rooste, lahtiste kinnitusvahendite või kulunud osade suhtes. Vahetage välja defektsed komponendid ja teostage vajalikud parandused, et tagada tellingute hea seisund ja ohutus.

4. Ebapiisav turvameetmete kasutamine:

Tellingutel töötamisel on oluline kasutada õigeid turvameetmeid. Sageli unustatakse kinnitada ohutusvööd või kasutada korralikke isikukaitsevahendeid, nagu kiivrid või kaitseprillid. Turvameetmete tähelepanuta jätmine suurendab vigastuste riski ja võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Tagage alati, et töötajad kasutaksid õigeid turvameetmeid ning oleksid piisavalt koolitatud tellingute ohutuks kasutamiseks.

5. Tellingute ebapiisav tugi:

Tellingute stabiilsus ja korrektne tugi on oluline ohutuse seisukohalt. Sageli tehakse vigu, kasutades ebapiisavat alust või tugisüsteemi, mis võib põhjustada tellingute ebastabiilsust ja kokkuvarisemist. Veenduge, et tellingute alusplaatide paigaldus oleks korralik ning et need oleksid stabiilselt ja kindlalt toetatud. Õige tugi tagab tellingute usaldusväärse ja turvalise kasutamise.

6. Tellingute kasutamine ebasobivates ilmastikuoludes:

Ilmastikuolud võivad tellingute kasutamist mõjutada. Äärmuslikud ilmastikuolud, nagu tugev tuul, vihm või lumetorm, võivad mõjutada tellingute stabiilsust ja ohutust. Vältige tellingute kasutamist ebasoodsates ilmastikuoludes ning järgige alati ohutusnõudeid. Kui ilm halveneb, peatage töö tellingutel ja tagage töötajate ohutus.

7. Ebaõige koolitus:

Oluline on veenduda, et tellingutel töötavad isikud oleksid nõuetekohaselt koolitatud ja omaksid vajalikke oskusi ja teadmisi. Koolituseta või ebapiisavalt koolitatud töötajad võivad teha vigu ja olla ohtlikud nii endale kui ka teistele. Tagage, et töötajatel oleksid tellingutega töötamiseks vajalikud teadmised, ohutusalased teadmised ja koolitus.

Kokkuvõte

Tellingute paigaldamine nõuab tähelepanu detailidele ja ohutusele. Oluline on vältida levinud vigu, mis võivad põhjustada õnnetusi või vigastusi. Tellingute korrektne paigaldus, kandevõime õige hindamine, regulaarne hooldus ja nõuetekohane turvameetmete kasutamine on kriitilised tegurid tellingute ohutuks kasutamiseks. Veenduge, et töötajad oleksid korralikult koolitatud ning järgige alati tootja juhiseid ja ohutusnõudeid, et tagada tellingute tõhus ja turvaline kasutamine ehitus- või hooldustöödel.

Loe rohkem: 

Tellingute püstitamine ja lammutamine

Tellingud suurendavad efektiivsust ja tootlikkust

Innovatsioonid tellingute valdkonnas

Vaata edasi: Tooted  |  Tellinguteenused  |  Vajate professionaalset abi? Võta meiega kohe ühendust: Kontakt

Scaffolding. Photo by Tobias Nii Kwatei Quartey on Unsplash

Innovatsioonid tellingute valdkonnas

Image by Hans from Pixabay. Innovatsioonid tellingute valdkonnas
ADELANTE TELLINGUD OÜ.

Innovatsioonid tellingute valdkonnas: uued tehnoloogiad ja suundumused, mis kujundavad tööstust

Innovatsioonid tellingute valdkonnas mängivad olulist rolli tööstuse arengus. Uued tehnoloogiad ja suundumused toovad kaasa muutusi, mis parandavad tellingute kasutamist ehitusprojektides ning suurendavad töö efektiivsust ja ohutust. Selles artiklis uurime innovatsioone tellingute valdkonnas ning tutvustame uusi tehnoloogiaid ja suundumusi, mis mõjutavad selle tööstuse arengut.

Uued materjalid ja digitaalsed lahendused tellingute valdkonnas

Tellingute valdkonnas on viimastel aastatel toimunud märkimisväärseid innovatsioone. Üks oluline suundumus on olnud digitaalsete lahenduste ja ehitustehnoloogiate integreerimine tellingute süsteemidesse. Näiteks on välja töötatud nutikad tellingud, mis võimaldavad reaalajas jälgida ja kontrollida tellingute seisundit ning tagavad automaatse hoiatuse võimalikest puudustest või probleemidest. Sellised süsteemid aitavad vähendada inimliku eksimuse riski ning parandavad tellingute kasutamise ohutust.

Lisaks digitaalsetele lahendustele on tellingute valdkonnas välja töötatud ka uusi materjale, mis pakuvad paremat tugevust, kergust ja vastupidavust. Näiteks on kasutusele võetud kerged alumiiniumist tellingud, mis võimaldavad lihtsamat transporti ja paigaldust ning samas tagavad piisava tugevuse ja stabiilsuse. Samuti on uuritud ja rakendatud uusi materjale, nagu süsinikkiudkomposiidid, mis pakuvad tellingutele suuremat vastupidavust ja vähendavad materjalikulu.

Innovatsioonide hulka tellingute valdkonnas kuuluvad ka ergonoomilised lahendused ja tööjõu abistamise tehnoloogiad. Näiteks on välja töötatud elektrilised või hüdraulilised süsteemid, mis aitavad tellingute paigaldamist ja lammutamist automatiseerida ning vähendada tööjõu pingutust. Sellised lahendused parandavad töö efektiivsust ja vähendavad füüsilist koormust tellingute kasutajatele.

Samuti on tähelepanu pööratud keskkonnasõbralikele innovatsioonidele tellingute valdkonnas. Uued suundumused hõlmavad taastuvatest materjalidest valmistatud tellingute arendamist, näiteks bambuse või taaskasutatud materjalide kasutamist. Lisaks uuritakse ka energiatõhusaid lahendusi, mis vähendavad tellingute kasutamisest tulenevat ökoloogilist jalajälge.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes on innovatsioonid tellingute valdkonnas toonud kaasa olulisi muutusi tööstuses. Uued tehnoloogiad ja suundumused on parandanud tellingute kasutamist ehitusprojektides ning suurendanud töö efektiivsust ja ohutust. Edaspidine areng tellingute valdkonnas toob kaasa veelgi täiustatud lahendusi ja tehnoloogiaid, mis aitavad kaasa ehitussektori jätkuvale arengule.

Loe edasi: 

Tellingute püstitamine ja lammutamine

Tellingute kasutamine ehitus- või hooldustöödel

Tellingud suurendavad efektiivsust ja tootlikkust

Vaata edasi: Tooted  |  Tellinguteenused  |  Vajate professionaalset abi? Võta meiega kohe ühendust: Kontakt

Image by Hans from Pixabay. Innovatsioonid tellingute valdkonnas

Tellingute püstitamine ja lammutamine

Image by Ahmad Ardity from Pixabay. tellingute püstitamine ja lammutamne
ADELANTE TELLINGUD OÜ.

Samm-sammult juhend tellingute püstitamiseks ja lammutamiseks

Tellingute püstitamine ja lammutamine on oluline protsess ehitus- ja hooldusprojektides. See tagab töötajatele ohutu ja stabiilse platvormi kõrgemate aladele ligipääsuks ning võimaldab neil oma ülesandeid tõhusalt täita. Tagamaks, et protsess viiakse läbi ohutult ja tõhusalt, on oluline järgida samm-sammulist juhendit. Selles artiklis juhendame teid tellingute püstitamise ja lammutamise protsessi läbiviimisel.

1 samm: Planeerimine ja ettevalmistus.

Enne tellingute püstitamise alustamist on oluline planeerida paigutus ja võtta vajalikud ettevaatusabinõud. Määrake kindlaks konkreetsed piirkonnad, kus tellinguid vaja läheb, ja määrake kõrgusenõuded. Hindake maa tingimusi, tagades, et see oleks stabiilne ja tasane. Kontrollige ka võimalike ülemiste takistuste olemasolu, mis võivad tellingute õiget paigaldamist takistada.

2 samm: Aluspõranda kokkupanek.

Alustage tellingute aluspõranda kokkupanemisega. Asetage alusplaadid maapinnale, tagades nende ühtlase paigutuse. Seejärel sisestage vertikaalsed postid alusplaatidesse. Kinnitage need reguleeritavate kruvijalgade abil, et tasandada telling ebatasastel pindadel.

3 samm: Horisontaal- ja diagonaalraamide paigaldamine

Järgmisena paigaldage horisontaalsed ja diagonaalsed raamid vertikaalsete postide vahele. Need raamid tagavad stabiilsuse ja takistavad tellingute kiikumist. Kinnitage horisontaalsed raamid regulaarsete vahedega, veendudes, et need oleksid vertikaalsete postidega kindlalt kinnitatud. Kasutage diagonaalraame, et lisada tellingu struktuurile täiendavat stabiilsust.

4 samm: Platvormilaudade paigaldamine

 Kui põhiline struktuur on paigas, on aeg lisada platvormilauad. Need lauad pakuvad töötajatele kindlat tööpinda. Alustage alumisest tasemest ja töötage ülespoole, asetades platvormilauad horisontaalsete raamide peale. Veenduge, et need oleksid korralikult joondatud ja kindlalt paigas.

5 samm: Turvapiirete kinnitamine

Ohutus on tellingutel töötamisel äärmiselt oluline. Paigaldage tööplatvormi äärde turvapiirded, et vältida kukkumisi. Kinnitage need kindlalt vertikaalsetele postidele, veendudes, et need oleksid sobiva kõrgusega ja vastaksid ohutusnõuetele.

6 samm: Regulaarsed kontrollid ja hooldus

Projekti kestel on oluline teostada regulaarseid kontrolli- ja hooldustöid tellingutele. Kontrollige tellinguid võimalike kahjustuste või kulumise tunnuste suhtes, nagu lahtised kinnitusvahendid või kahjustatud lauad. Asendage kohe kõik defektsed komponendid, et säilitada ohutu töökeskkond.

7 samm: Tellingute lammutamine

Kui projekt on lõpetatud või kui tellinguid enam ei vajata, on aeg need ohutult lammutada. Alustage turvapiirete eemaldamisest ja seejärel platvormilaudade eemaldamisest. Võtke maha horisontaalsed ja diagonaalsed raamid, tagades stabiilsuse säilimise allapoole liikudes. Lõpuks võtke lahti vertikaalsed postid ja alusplaadid, veendudes, et neid korralikult ladustatakse tulevaseks kasutamiseks.

Kokkuvõte

Pidage meeles, et ohutus on kogu tellingute püstitamise ja lammutamise protsessi jooksul esmatähtis. Järgige alati tootja juhiseid, kasutage sobivaid isikukaitsevahendeid ning laske pädev isik protsessi järelevalve alla. Veenduge ka, et töötajad oleksid tellinguteprotseduuride ja ohutusmeetmete osas piisavalt koolitatud.

Kokkuvõttes nõuab tellingute püstitamine ja lammutamine hoolikat planeerimist, õiget montaaži ja järgimist ohutusprotokollidele. Järgides seda samm-sammulist juhendit, saate tagada ohutu ja tõhusa tellingute protsessi oma ehitus- või hooldusprojektide jaoks. 

Loe lisaks: 

Tellingute kasutamine ehitus- või hooldustöödel

Tellingud suurendavad efektiivsust ja tootlikkust

Innovatsioonid tellingute valdkonnas

Vaata edasi: Tooted  |  Tellinguteenused  |  Vajate professionaalset abi? Võta meiega kohe ühendust: Kontakt

Image by Ahmad Ardity from Pixabay. tellingute püstitamine ja lammutamne

Layher Tellingud ja Hiina Tellingud

Layher tellingud ja Hiina tellingud
ADELANTE TELLINGUD OÜ.

Layher tellingud ja Hiina tellingud: Eelised ja Puudused

Layher tellingud ja Hiina tellingud omavad nii tugevusi kui nõrkusi, mistõttu on oluline mõista nende erinevusi, et teha teadlik otsus.

Layher Tellingud

Kvaliteet: Layher on Saksa ettevõte, mis on tuntud oma kvaliteetsete ja usaldusväärsete tellingute poolest. Nende tooted on valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest või alumiiniumist, mis tagab suurema vastupidavuse ja kulumiskindluse.

Ohutus: Layher tellingute disain ja ehitus on välja töötatud ohutuse tagamiseks. Nende tellingud vastavad rangeimatele Euroopa standarditele, sealhulgas EN 12810 ja EN 12811.

Modulaarsus: Layher pakub modulaarseid tellinguid, mis tähendab, et neid saab kohandada vastavalt konkreetsele projektile. See võimaldab paindlikkust ja aitab vähendada ehitusaega.

Hind: Layher tellingud on tavaliselt kallimad kui Hiina tellingud, kuid nende kõrgem kvaliteet ja usaldusväärsus võivad tasuda end pikas perspektiivis.

Tavalised Hiina Tellingud

Kvaliteet: Hiina tellingud võivad olla erineva kvaliteediga, kuid need ei pruugi vastata samadele kvaliteedistandarditele nagu Layher tellingud. See võib tähendada, et Hiina tellingud ei ole sama vastupidavad ja kulumiskindlad kui Layher tellingud.

Ohutus: Hiina tellingud võivad vastata erinevatele ohutusstandarditele, kuid need ei pruugi olla sama ranged kui Euroopa standardid. See tähendab, et Hiina tellingute ohutus võib olla madalam kui Layheril.

Modulaarsus: Hiina tellingud võivad olla vähem modulaarsed kui Layher seda pakub, mis tähendab, et nende kohandamine konkreetse projekti jaoks võib olla keerulisem ja aeganõudvam.

Hind: Hiina tellingud on tavaliselt odavamad kui Layheri tellingud, kuid nende madalam hind võib kaasa tuua kompromisse kvaliteedi ja ohutuse osas.

Layher ja Hiina tellingute vahel valimine

Layher ja Hiina tellingute valimisel tuleks arvestada nende eeliste ja puudustega. Layher pakub kõrgemat kvaliteeti, ohutust ja modulaarsust, kuid nende hind võib olla kallim. Hiina tellingud on odavamad, kuid võivad olla madalama kvaliteedi ja ohutusega. Valik sõltub teie konkreetsest projektist, eelarvest ja vajadustest. Enne otsuse tegemist kaaluge järgmisi tegureid:

Eelarve: Kui eelarve on teie jaoks peamine tegur, siis Hiina tellingud võivad olla sobivamad. Kuid pidage meeles, et madalam hind ei pruugi alati tagada kvaliteeti ja ohutust. On oluline leida usaldusväärne tarnija, kes suudab pakkuda kvaliteetseid tooteid.

Projektide keerukus: Kui teie projektid nõuavad kõrgemat kvaliteeti ja paindlikkust, siis Layher tellingud võivad olla parem valik. Nende modulaarne disain võimaldab neid kohandada vastavalt projekti vajadustele, pakkudes samal ajal suuremat ohutust ja vastupidavust.

Ohutusnõuded: Kui ohutus on teie jaoks kriitilise tähtsusega, siis Layher tellingud on ilmselt parem valik. Nende tooted vastavad rangeimatele Euroopa standarditele, tagades töötajatele turvalisema töökeskkonna.

Tarnijate usaldusväärsus: Valige tarnija, kes on tuntud kvaliteetsete toodete ja hea klienditeeninduse poolest. Uurige nende mainet ja küsige soovitusi teistelt ehitusettevõtetelt, et tagada, et teete õige valiku.

Lõppkokkuvõttes on oluline hinnata teie konkreetseid vajadusi ja eesmärke ning teha teadlik otsus, mis põhineb kvaliteedil, ohutusel, paindlikkusel ja eelarvel. Layher tellingud pakuvad üldiselt kõrgemat kvaliteeti ja ohutust, samas kui Hiina tellingud võivad olla odavamad ja sobivad lihtsamate projektide jaoks. Kuid pidage meeles, et ükskõik milliseid tellinguid valite, on oluline järgida ohutusnõudeid ja hooldusjuhiseid, et tagada töötajate turvalisus ja projektide edukus.

Vaata edasi: Tooted  |  Tellinguteenused  |  Soovid professionaalset tellingute paigaldamise teenust? Võta meiega kohe ühendust: Kontakt

Layher tellingud ja Hiina tellingud

Tellingute katted ehitus- ja hooldustöödel

Tellingute katted ehitus- ja hooldustöödel
ADELANTE TELLINGUD OÜ.

Tellingute katted ehitus- ja hooldustöödel

Tellingute katted on ehitus- ja hooldusprojektide olulised komponendid, pakkudes kaitset, ohutust ning töö efektiivsust. Tellingute katted mitte ainult ei aita tagada töötajate turvalisust ja mugavust, vaid aitavad ka säilitada ehitusmaterjalide kvaliteeti ja pikendada objekti eluiga. Selles artiklis käsitleme tellingute katete erinevaid tüüpe, nende eeliseid, paigaldamise nõuandeid ja parimaid tavasid, et optimeerida teie ehitusprojektide tulemusi.

Tellingute katete tüübid

 • A. Võrk-katted
 • B. Kilekattega katted (armeeritud kile)
 • C. Lõuendkattega katted
 • D. PVC-katted

Tellingute katete eelised

 • A. Töötajate turvalisuse ja mugavuse tagamine
 • B. Ehitusmaterjalide kvaliteedi säilitamine
 • C. Objekti eluea pikendamine
 • D. Keskkonnakaitse

Tellingute katete paigaldamine

 • A. Õige katte valimine
 • B. Katte korrektne paigaldamine ja kinnitamine
 • C. Regulaarne kontroll ja hooldus

Parimad tavasid tellingute katete kasutamisel

 • A. Tellingute katete projekteerimine ja paigaldamine vastavalt projektile
 • B. Töötajate koolitus ja teadlikkuse tõstmine
 • C. Jätkusuutlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse tagamine

Tellingute katted on ehitus- ja hooldusprojektide lahutamatu osa, aidates tagada ohutust, efektiivsust ja keskkonnasõbralikkust. Õige katte valimine ja paigaldamine aitab töötajatel keskenduda oma ülesannetele ning tagab ehitusmaterjalide kvaliteedi ja objekti eluea pikendamise. Veenduge, et järgite parimaid tavasid ning paigaldate ja hooldate tellingute katteid korrektselt, et tagada oma projektide edukus.

Miks tellingute katted on olulised?

Siin on mõned põhjused, miks katted on olulised:

 • Ohutus – katted tagavad ohutu töökeskkonna töötajatele, kes peavad ehitusprotsessi käigus liikuma ja töötama kõrgustes. Katted vähendavad kukkumise ohtu ning aitavad vältida vigastusi ja õnnetusi.
 • Stabiilsus – katted tagavad konstruktsiooni stabiilsuse ehitusprotsessi ajal. Need katted kaitsevad hoone seinu, sambaid ja teisi struktuuriosi.
 • Lihtne juurdepääs – katted võimaldavad töötajatel hõlpsalt juurde pääseda kõrgustesse, kus nad peavad ehitustöid tegema, võimaldades neil hoone seinu, katuseid ja muid konstruktsioonide osi ehitada või renoveerida.
 • Efektiivsus – katted suurendavad ehitusprotsessi efektiivsust, kuna need võimaldavad töötajatel töötada suurtes kõrgustel ja kiiremini, ning teha seda ohutult ja stabiilselt.

Kokkuvõttes võib öelda, et tellingute katted loovad ohutu ja stabiilse töökeskkonna, lihtsa juurdepääsu ja suurendavad ehitusprotsessi efektiivsust. Tellingute katted tagavad ehitusprotsessi ajal hoone või konstruktsiooni ohutuse ja stabiilsuse ning vähendavad vigastuste ja õnnetuste ohtu.

Vaata edasi: Tellingukatted.  |  Soovid professionaalset tellingute paigaldamise teenust või katteid? Võta meiega kohe ühendust: Kontakt

Tellingute katted ehitus- ja hooldustöödel

3 peamist põhjust miks ehitustellinguid kasutada

Ehitustellingud
ADELANTE TELLINGUD OÜ.

3 peamist põhjust miks ehitustellinguid kasutada

Toome siin artiklis välja 3 peamist põhjust miks ehitustellinguid kasutada. Tellingud on ajutised platvormid, mida kasutatakse ehitusprotsessil, konstruktsioonide remondil, puhastamisel ja samuti ehitusmaterjalide tellingutele tõstmisel ja hoiustamisel, et tagada parim töökorraldus. Tellingud paigaldatakse enne ehitamist või hooldustööde alustamist ja olenemata hoone või konstruktsiooni suurusest on tellingud alati vajalikud. Kõike seda tehakse samuti töötajate ohutuse tagamiseks hoone hooldamise või ehitamise ajal.

Allpool on 3 peamist põhjust miks ehitustellinguid kasutada ja miks ehitustööstus tellinguid kasutab:

Tellingud tagavad ohutuse

Ohutus on ehitusplatsidel esmatähtis ja seetõttu muutub tellingute kasutamine oluliseks turvalise töökoha loomiseks töötajatele, kes töötavad hoone ehitamise ajal maapinnalt kõrgemal. Tellingute kasutamise teine eelis on see, et tellingud pakuvad tasast ja tasakaalustatud tööplatvormi, mis võimaldab mitmel töötajal samaaegselt tööd teha. See on hädavajalik kuna võimaldab kiiremalt ja organiseeritumalt ehitustöid teostada, ning töötajatel on tasakaalu säilitamine lihtsam, tänu millele väheneb põhjendamatute õnnetuste tõenäolisus ja nii maandatakse riske. Tellingutele paigaldatud platvormide käsipuud on turvalise kohapealt hädavajalikud ja samuti vähendavad vigastuste tekkimise ohtu. Lisaks on tellingud ja tellingukatted olulised ka jalakäijate ohutuse tagamisel. Loe rohkem: Tellingukatted

Lihtne ja mugav ligipääs

Kõrghoonete ehitamine ei ole lihtne ülesanne, sest hoonetel on palju kohti kuhu on töötajatel on pea võimatu ligi pääseda ilma tellingute abita. Need võivad asuda hoone seintel või lagede all ja tellingute abiga tuuakse kõik käeulatusse. Seega, tellingud lahendavad ka selle probleemi ja töötajad saavad probleemideta ja ilma riskideta oma tööle keskenduda. Erinevad tellingulahendused pakuvad lihtsaid lahendusi tööülesande hõlpsaks ja tõhusaks lahendamiseks.

Positsioonieelis

Ehitustellingute suur eelis on nende strateegiline positsioon mida tellinguplatvorm töötajatele pakub. Kuigi selleks otstarbeks võib ka kasutada redeleid, kuid siiski redel ei paku kindlat tööplatvormi kus töötajad saaksid turvaliselt töötada. Tellingute abil saavad töötajad otse seina või lae osade ette mis tagab parima töökorralduse. Samuti ei võimalda redel mitmel töötajal tööd teha kõrvuti ja samaaegselt.

Tänu eelnevale peaks olema arusaadav, et ehitustellingud on ehitustööstuses väga vajalik osa ja ei ole vahet kas siin on tegemist ehitusega või mistahes ehitise remondi või hooldusega. Tellingud ei taga mitte ainult ehitustööde kiiremat valmimist, vaid tagavad ka töötajate ja jalakäijate ohutuse ehitusobjektidel. Seega on kindlasti ka vaja leida oma ehitustöödele usaldusväärne tellingute paigaldaja.

Vaata edasi: Tooted  |  Tellinguteenused  |  Soovid professionaalset tellingute paigaldamise teenust? Võta meiega kohe ühendust: Kontakt

Tellingute paigaldamine Rahvusraamatukogule

Tellingute paigaldamine Rahvusraamatukogule ja Noblessneri kvartalis
ADELANTE TELLINGUD OÜ.

Tellingute paigaldamine Rahvusraamatukogule ja Noblessneri kvartalis

Adelante Tellingud OÜ 2022 aasta suurtemate tööde hulka kuuluvad kahtlemata tellingute paigaldamine Rahvusraamatukogule ja Noblessneri kvartalis. Samuti oleme aktiivselt 2022 aastal osalenud tellingute paigaldamistel Skandinaavia maades. Tallinna Rahvusraamatukogu on alustanud renoveerimistöödega, et teha läbi põhjalik uuenduskuur kuhu on kaasatud Adelante Tellingud OÜ. Adelante Tellingud OÜ kasutab Layher tellingusüsteeme, kes on kogu maailmas teada tuntud tegija ning ehitustellingute tootmisliider. Layher tellingusüsteemid ja katusesüsteemid ning läbipääsusüsteemid on maailmas kõrgelt hinnatud kuna tänapäeval hinnatakse kõigis valdkondades lihtsust, kiirust, turvalisust ja universaalsust. Layheri tellingusüsteemid annavad palju võimalusi tellingute paigaldamiseks. Rahvusraamatukogule tellingute paigaldamisel olid Layheri tellingusüsteemid suureks abiks.

Tellingute paigaldamine Rahvusraamatukogule

Tallinnas Tõnismäel aadressil Tõnismägi 2 asuv raamatukoguhoone ehitati aastatel 1985–1993. Arhitektideks on Raine Karp ja sisekujundaja Sulev Vahtra. Maja kaheksast korrusest kaks asub maa all kus tegemist on ka Baltimaade suurima raamatukoguga, mis mahutab 600 lugejat, konverentsikeskuse, teatrisaali ja näitusepinnad. Rahvusraamatukogu renoveerimistööde eesmärgiks on muuta põhjalikult ruumilahendusi, kasutades tänapäevaseid materjale mille abil muuta Rahvusraamatukogu mugavaks ja kaasajaliseks. Tallinna Rahvusraamatukogu on info-, teadus-, arendus- ja kultuuriasutus olles eri nimede all ja eri funktsioonides tegutsenud alates 1918. aastast. Uuenenud rahvusraamatukogu tahab olla kõigile avatud kus ajaveetmine saab olema põnev. Rahvusraamatukogu renoveerimistööd lõpetatakse plaanide kohaselt 2025. aastal ja teenused avatakse 2026. aastal.

Tellingute paigaldamine Noblessneri kvartali hoonetele

Adelante tellingud OÜ on järjekordselt kaasatud tellingute paigalduseks Noblessneri kvartali hoonetele. Noblessneri kvartal asub Tallinnas, Kalamajas, Lennusadama läheduses mis on vana tsaariaegne allveelaevatehas, millele ongi ehitatud uus kinnisvaraarendus – Noblessneri sadamalinnak. Adelante tellingud OÜ on osalenud juba edukalt Merko Ehitus Eesti AS-ga koos 2017. aasta märtsis tellingusüsteemide ning ajutiste katuste paigaldamisel Staapli 3, 4, 8 ja 12 hoonetele. Loe rohkem meie tellingute paigaldamisest Noblessneri sadamalinnakus 2017 aastal: Tellingute paigaldamine Noblessneri sadamalinnakus

Vaata edasi: Tooted  |  Tellinguteenused  |  Soovid professionaalset tellingute paigaldamise teenust? Võta meiega kohe ühendust: Kontakt

Layher katusesüsteemid

Layher katusesüsteemid
Adelante tellingud OÜ.

Layher katusesüsteemid.

Layher katusesüsteemid pakuvad kiireid, ökonoomseid ja hõlpsasti monteeritavaid lahendusi mis vastavad mitmesugustele ilmastikuoludele. Kaasaegsed ja visuaalselt atraktiivsed Layher katusesüsteemid on ohutumad, omavad väiksemat kaalu kui analoogsed katusesüsteemid seda suudavad pakkuda. Layher katusesüsteemid ühilduvad Layher Allround moodultellingutega ja SpeedyScaf raamtellingutega. Oleme allpool välja toonud peamised Layher katusesüsteemid kuhu kuuluvad Layher Keder, Keder XL, kasettkatused, mobiilkatused ja kaitsesüsteemi kus kõrgeima katuse kõrgus ulatub rohkem kui 40 meetrini. 

Layher Keder

Katusesüsteem Layher Keder on alumiiniumist kerge konstruktsiooniga ilmastiku eest kaitsev katus mida on võimalik paigaldada ilma kraanata kõrgusega kuni 18 m. Teda kasutatakse ajutise ilmastikukaitsena konstruktsioonide või renoveerimistööde puhul kiirteedel ja sildadel ning erinevatel ehitusobjektidel. Katusekattematerjal on veekindel kvaliteetne PVC (polüvinüülkloriid) tentkatus kuid kuna ta on isoleerimata siis katuse alla võib erinevatest ilmastikuoludest tekkida kondensaat. Lubatud lumekoormus on kuni 0,25 kN/m2 ja kui see väärtus ületatakse siis tuleb lumi ära koristada. Katusesüsteem Layher Keder on universaalne, kompaktne, piisavalt kiiresti paigaldatav ja kokkupandav ning ka laoruumis võtab vähe ruumi.

Layher Keder XL

Katusesüsteem Layher Keder on ennast juba ammu väga edukalt tõestanud siis uuem versioon Layher Keder XL tõi Layheri uutesse kõrgustesse. Kui ajutised katused piirduvad enamasti vaid 20 m kõrgusel konstruktsioonilise tugevuse tõttu siis Keder XL olenevalt ilmastikuoludest suudab pakkuda kõrguseks kuni 40 m. Samas säilitadas kõik Layher Kederi eelised lubades luua ka erineva kujuga katuseid mis muudab Layheri XL katusesüsteemi uskumatult mitmekülgseks ning võimekaks ja see on suurepäraseks täienduseks Layheri katusesüsteemide valikus.

Kasettkatused

Layheri kassettkatused on kujunenud kindlaks lemmikuks kõrgete katuste ja just pikaajaliste ehitusprojektide puhul. Sõltuvalt staatilisest süsteemist ja koormusest on võimalik luua üle 34 meetri ulatuvaid katusealuseid. Vastupidav ilmastikukaitse teeb Layher kassettkatuse purunemiskindlaks. Kasettkatuse praktiline disain koos kvaliteetsete kuumtsingitud materjalidega on peamised omadused miks katus säilitab oma väärtuse ka paljude aastate jooksul. Katus pannakse maapinnal piisavalt kiiresti kokku ja paigaldatakse kraana abil detailid kandekonstruktsioonile üksteise järel. Layher kassettkatus ei nõua ka aluskonstruktsiooni mis tähendab seda, et ei ole vaja teha lisaks veel soovimatuid lisainvesteeringuid.

Mobiilkatused

Mobiilkatused on Layheri katusesüsteemide ökonoomseim laiendus. Sobib ideaalselt juhuks kui tegemist kiirelt areneva ehitusega kus on vaja katta ainult seda antud objekti osa kus momendil töö käib. Katuseplatform asub iseenesest vankril tänu millele saab katust liigutada. Platvormi aga on võimalik kokku panna mujal ja tõsta kraanaga kokku monteeritud platvormid täpselt sinna kuhu vaja. Seega, mobiilkatus on paindlik ja ökonoomne mis hoiab kokku kulusid kuna antud juhul ei ole vaja kaitsesüsteemi paigaldada kogu ehitusobjekti ulatuses.

Layheri kaitsesüsteem

Layheri kaitsesüsteem on soodne ja tööjõusäästlik kaitselahendus müra ning ilmastiku vastu. Samuti vastab ta kõigile keskkonna- ja ohutusnõuetele ja ennetades ka kõiki riske. Väheste detailidega kaitsesüsteem tagab kiire ja lihtsa paigalduse ning tema paigaldamine on väga lihtsas ja loogilises järjekorras. Elektrostaatiliselt inertset kaitsesüsteemi on kerge puhastada kus ta tagab ka kõrgema taseme müraisolatsiooni kuni 26 dB. Loe rohkem: Ilmastikukaitse

Vaata edasi: Tellinguteenused  |  Telgid  |  Tehtud tööd

Tellingute paigaldamine Noblessneri sadamalinnakus

Tellingute paigaldamine Noblessneri sadamalinnakus
ADELANTE TELLINGUD OÜ.

Tellingute paigaldamine Noblessneri sadamalinnakus

Tellingute paigaldamine Noblessneri sadamalinnakus Staapli tänaval mis on ka Tallinna põnevaim kinnisvaraarendusprojekt. Noblessneri sadamalinnak asub Kalamajas, Lennusadama vahetus läheduses tsaariaegse allveelaevatehase alal. Osaliselt on ajalooliste tööstushoonete rekonstrueerimisega alustatud ning lisaks leiavad mere ääres oma koha mitmed uusehitised. Aktiivselt on uue elu-, äri- ja vaba aja keskkonna rajamisel kaasa löönud Adelante Tellingud OÜ, kes aitab ehitusfirmasid keeruliste projektide juures turvaliste tellingusüsteemide ja ajutiste katustega.

Adelante Tellingud OÜ projektijuhi Sander Viljastu sõnul algas Noblessneri kvartali objekt nende ettevõtte jaoks juba 2017. aasta märtsis, mil alustatud sai tellingute ja ajutise katuse paigaldust Staapli 4 kortermajale. „Kuna koostöö Merko Ehitus Eesti AS-ga sujus seal kõik väga hästi, siis tööd jätkusid ja kestavad tänaseni Staapli 3, 8 ja 12 hoonete ja ka krundil asuva vana korstna peal,” lisab ta.

Nendest hoonetest kõige keerulisemaks võiks Viljastu sõnul pidada esimest Staapli 3 maja, kuna sellele oli vaja paigaldada korralik ajutine katus. „Samal ajal ei ole tegemist just kõige standardsema hoonega. Kogu selle objekti ühe peamise märksõnana võiks tuua esile tuule: kuna tegemist on siiski Eesti mereäärseima kortermajade arendusega, siis seda oli ja on seal küllaga. Tuult pidimegi enim arvesse võtma projektide koostamisel, kuna päris tavapäraseid lahendusi seal kasutada ei saanud!”

Layher tellingute paigaldamine

Ta lisab, et olukorrast tuldi välja tänu Layheri tellingusüsteemide laiale tootevalikule. See lasi erinevates olukordades välja mõelda parimaid lahendusi nii ajutise katuse, fassaadi- ja müüritellingute kui ka hoones sees asuvate tellingute puhul. Terasest ja alumiiniumist tellingusüsteem vastab kõigile ohutusnõuetele ning on loodud töötamiseks ka keerukamates olukordades. Kindlad tellingud kiirendavad ehitajate tööd ja minimaliseerivad tööõnnetusi. Paigaldus on lihtne ja kiire, sest ei ole vaja teostada mõõtmisi ega kasutada polte ja kruvisid.

Tellingud ja katusesüsteemid

2006. aastal asutatud Adelante Tellingud OÜ tegeleb Saksamaa ettevõtte Wilhelm Layher GmbH & Co KG erinevate tellingute ja ajutiste katuste rendi, müügi, montaaži ja demontaažiga. Peamiselt tegutsetakse Eestis ja Soomes, aga erinevaid objekte on olnud ka teistes välisriikides nagu Rootsi, Läti, Leedu ja Tšehhis. Ettevõtte suurtematest objektidest võiks esile tuua kaks tööstuslikku: Auvere elektrijaam Eestis ja Neste Oil Kilpilahti tehas Soomes. Mõlemad olid ligi kahe aasta pikkused projektid, mis on antud momendiks juba edukalt lõpetatud

Viimase aasta jooksul on Noblessneri sadama piirkonnas lisaks uutele kortermajadele taastama hakatud ka vanu tehasehooneid ja osalt tänu Staapli kortermajade objektile ning varasemale koostööle on Adelante Tellingud kaasatud appi ka teistele peatöö- ja alltöövõtufirmadele.

Pruulikoja hoone ja jooksutrassi sild

Lisaks paigaldati tellingud ja ajutine katus 1Partner Ehitus OÜ ehitatavale pruulikoja hoonele. Hetkel käivad tööd Oma Ehitaja AS-i poolt taastataval valukoja hoonel ja peagi peaks algama ka jahtklubi hoone tellingute paigaldus. „Ühesõnaga öeldes on kogu Noblessneri arendus meie jaoks väga huvitav väljakutse just hoonete suure erinevuse tõttu nii arhitektuuri kui ka vanuse poolest. On olnud uuendusliku arhitektuuriga uusi kortermaju, vanu paekivihooneid, korstnaid kui ka nõukogude ajal ehitatud hooneid. Kokkuvõttes on need objektid väga põnevad ja arendavad kogu meie meeskonna jaoks,” ütleb Viljastu.

Veel üks huvitavam töö oli Tallinna Ironmani Triatloni jooksutrassile ehitatud sild üle Nunne tänava, mis paigaldati sponsorluse käigus koos Merkoga. Selle objekti puhul tegi Adelante Tellingud koostööd Layher Baltic UAB inseneridega, kes abistasid projekti koostamisel.

Vaata edasi: Tooted  |  Tellinguteenused  |  Soovid professionaalset tellingu paigaldamise teenust? Võta meiega kohe ühendust: Kontakt